DLP’s verksamhet startade 1995 av Dagab i samband med att partihandelsmonopolet avskaffades. År 2000 förvärvades verksamheten av Wiklöf Holding för att 2002 bli ett dotterbolag till ME Group.

Idag är vi en av de största leverantörena av 3PL-tjänster inom alkoholhaltiga drycker, där vi tar hand om hemtagning, lagring och distribution för våra kunder. Distributionen sker dagligen till systembolag, grossister och HORECA kunder. Genom vår erfarenhet, professionalism och kontinuerlig utveckling av våra tjänster garanterar vi våra samarbetspartners och kunder en kvalitativ service.

Profil

Genom att koncentrera oss på att ge en högkvalitativ service och uppfylla alla våra kunders behov har vi kunnat bygga vidare på och stärka våra långsiktiga kund- och leverantörsrelationer.

Dessa långsiktiga relationer har gett oss de kunskaper och färdigheter som krävs för att möta behoven hos befintliga och nya kunder med tillförsikt. Öppen kommunikation och ömsesidigt förtroende är kritiska faktorer för att skapa en kundfokuserad service. IT och dess ständiga förbättringar är en viktig del av denna pågående utvecklingsprocess. En nöjd slutanvändare är det yttersta beviset på framgång.

Organisation