Visselblåsning

Från och med den 17 december 2023 kräver den svenska visselblåsarlagen att alla företag med fler än 50 anställda har en rapporteringskanal för visselblåsning. Du kan rapportera om missförhållanden och oegentligheter som rör arbetsplatsen och som anses vara av allmänintresse. För att det ska finnas ett allmänintresse krävs att informationen som rapporteras är av intresse för en bredare krets av människor och det ska även finnas ett bderättigat intresse av att informationen kommer fram. Exempel på vad som kan rapporteras inom ramen för visselblåsning kan vara korruption, bedrägeri, penningtvätt.

OBS! Om du t.ex. upplever problem på arbetet relaterat till din anställning eller arbetssituation ber vi dig lyfta frågan med närmaste chef eller HR.

Såhär gör du för att visselblåsa:

Om du vill visselblåsa om ett missförhållande på Drinks Logistics Partner AB ska du göra det via nedan formulär, telefon eller brev. Ditt ärende kommer hanteras av ledningsgruppen.

Telefon

Ring 08-504 107 00 och be att få prata med visselblåsarfunktionen.

Post

Visselblåsarfunktionen
Drinks Logistics Partner AB
Box 689
136 26 Haninge

Din anmälan bör innehålla följande information:

Ditt namn (frivilligt, det går att vara anonym)

Kontaktinformation: e-mailadress eller telefonnummer (frivilligt)

Vad är det för missförhållande du har uppmärksammat?

När hände det?

Bekräftelse och återkoppling

Om du har anmält ett missförhållande får du inom sju dagar en bekräftelse på att anmälan har mottagits. Inom tre månader får du återkoppling på de åtgärder som vidtagits med anledning av din anmälan. Om du har valt att vara anonym kommer du inte att få någon bekräftelse eller återkoppling.

Sekretess

De uppgifter du lämnar, däribland uppgift om din identitet, omfattas av sekretess. Det innebär att uppgifterna inte får lämnas ut och att enbart de personer som behöver uppgifterna för att utreda ärendet får ta del av dem.