Profil

Genom att koncentrera oss på att ge en högkvalitativ service och uppfylla alla våra kunders behov har vi kunnat bygga vidare på och stärka våra långsiktiga kund- och leverantörsrelationer.

Dessa långsiktiga relationer har gett oss de kunskaper och färdigheter som krävs för att möta behoven hos befintliga och nya kunder med tillförsikt. Öppen kommunikation och ömsesidigt förtroende är kritiska faktorer för att skapa en kundfokuserad service. IT och dess ständiga förbättringar är en viktig del av denna pågående utvecklingsprocess. En nöjd slutanvändaren är det yttersta beviset på framgång.

Företaget Organisation

DLP är en långsiktig privat samarbetspartner med fokus på flexibilitet och nära kundrelationer.